Telefonnummer: 0771 77 78 78

 

Kamerövervakningslagen 


Så här säger kameralagen angående vart man får sätta upp kameror. Regler om kamerövervakning finns i kameraövervakningslagen (2013:460)

Kameraövervakningslagen


Länsstyrelsen kan bevilja tillstånd för kameraövervakning. I vissa fall räcker det med att du anmäler det till Länsstyrelsen i förväg.

Kamerövervakning som innebär att kameror riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde kräver tillstånd från länsstyrelsen. Om det är en butik, bank, post, parkeringshus eller tunnelbanestation som ska övervakas räcker det att du gör en anmälan till Länstyrelsen. Du behöver inget tillstånd för att övervaka slutna områden inom företag, industriprocesser, rum i hemmet och liknade. Det avgörande är att allmänheten inte har tillträde till platsen. Länsstyrelsen övervakar att reglerna följs bland annat genom att besöka de platser dit allmänheten har tillträde. 

Datainspektionen


Datainspektionen har det centrala ansvaret för tillsynen enligt kameraövervakningslagen. De ska bland ge råd och stöd till allmänheten samt till de som erbjuder och använder övervakningsutrustning. Mer information finns på Datainspektionens webbplats. 

Länk till Länsstyrelsen

Länk till Riksdagen